Zbroj veličina kutova u četverokutu

PONOVI:

Na slici koristeći zadane alate nacrtaj dijagonalu četverokuta i označi vrhove. Zatim, odaberi kojoj vrsti četverokuta pripada četverokut na slici (možda ima više točnih odgovora):

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
  • D
Provjeri moje odgovore (3)

Zadatak 1:

Koliko iznosi zbroj veličina kutova u trokutu?

Zadatak 2:

Kako se zove kut čija je veličina 180°?

Image

Zadatak 3: Pokušaj skupiti 100 bodova u što manje pokušaja.

Zadatak 4: Povlačenjem spoji odgovarajuće parove

Zadatak 5:

U bilježnicu nacrtaj 3 četverokuta: trapez, paralelogram i jedan čije stranice nisu paralelne. Izmjeri sve njihove kutove i izračunaj njihov zbroj. Rješenja prikaži u tablici.
Image

VAŽNO

VAŽNO

Animacija:

Primjer 1: Možeš pomicati točke kako bi se mijenjala veličina kutova.

Zadatak 6: Pokušaj skupiti 100 bodova u što manje pokušaja.

Domaći rad:

Domaći rad: