DERS DEĞERLENDİRME

Ders planınızı nasıl uyguladınız? Okılumuzun bilgisayar labaratuvarında her 2 öğrenciye 1 bilgisayar düşecek şekilde uygulanmıştır.Her bilgiyara önceden geo gebra yüklenmiştir. Teknolojiyi iyi bir şekilde entegre edebildiniz mi? Hazırlanan çalışma sayfalarının uygulanmasında öğrencilerin geo gebraya alışık olmamalarının bir eksikliği yaşandı ama hızlı bir şekilde o problem aşıldı. Öğrencileriniz dersin hedeflerine ulaştı mı? Öyle olduğunu düşünüyorum Öğrencileriniz ders hakkında ne söylüyorlar? İlginç ve zevkli geçtiğini bundan sonra hep labaratuvarda olmak istediklerini söylediler. Metodunuzun daha iyi işlemesi için ne gibi değişiklikler yapılabilir? Dersleri sık sık bu şekilde teknoloji entegre edilmiş bir şekilde işlersek öğrencilerde daha hızlı kazanımlar oluşturabiliriz.