Četiri karakteristične točke

Četiri karakteristične točke trokuta su:

  1. središte opisane kružnice
  2. središte upisane kružnice
  3. ortocentar
  4. težište
Uključi potvrdne okvire jedan po jedan, pomiči vrhove trokuta i provjeri što se dešava s karakterističnim točkama kod različitih vrsta trokuta (tupokutan, pravokutan, jadnakostraničan, ..).

Eulerov pravac

Uključi potvrdni okvir Eulerov pravac. Kroz koje tri karakteristične točke prolazi?