Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

starten met 2 of 3

andere startwaarden

Wat zou het verschil zijn wanneer je niet met 1 zou starten, maar met 2 of 3? Kijk naar de rijen met 2 en 3 als startwaarden:
Start je de rij met het cijfer d zodat 2 d 9, dan krijg je de volgende rij: d, 1d, 111d, 311d, 13211d, 111312211d, 31131122211d, 1321132132211d, ... Verander je de startwaarde, dan verandert enkel het laatste cijfer van de elementen.