knoppen Onderzoek één variabele - Toon Statistieken

Opgave

Analyseer volgende gegevens en toon de breschrijvende maten in een tabel.

Instructies

1.Toolbar ImageSelecteer alle cellen van kolom A die cijfergegevens bevatten.
2.Toolbar ImageSelecteer de knop Onderzoek één variabele om een grafische voorstelling te tonen van de gegevens.
3. Toolbar Image Selecteer Toon Beschrijvende maten om de beschrijvende maten te tonen in een tabel.

Probeer het zelf...

Uitleg van de beschrijvende maten

BeschrijvingFormula
nAantal elementen
GemiddeldeBerekent het rekenkundig gemiddelde van de elementen.
Berekent de standaradafwijking van de elementen (geldig in geval van een populatie).
sBerekent de standaardafwijking van de elementen (geldig in geval van een steekproef.
Berekent de som van elle elementen.
Berekent de som van de kwadraten van elle elementen.
MinHet minimum toont de kleinste waarde van elle elementen.
Q1Toont het eerste kwartiel. Opmerking: Het eerste kwartiel scheidt de laagste 25% van de gegevens van de hoogste 75%.
MediaanDe median toont het middelste getal van de gegevens. Opmerking: The mediaan verdeelt de groep gegevens in twee.
Q3Toont het derde kwartiel. Opmerking: Het eerste kwartiel scheidt de hoogste 25% van de gegevens van de laagste75%.
MaxHet maximum toont het grootste van alle gegevens.
Image