Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Oefening op de eigenschappen van vierhoeken (1)

Van een rechthoek ABCD is de x-as één van de symmetrieassen. Het punt A heeft als coördinaat (2,2) en het snijpunt van de symmetrieassen heeft als coördinaat (5,0). Bepaal de coördinaten van de andere hoekpunten.