Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

opg.4.44 av Beng

svar: 1) x = 1 eller x = 3 ( a,b) 2) x = -1 eller x = 4 ( c,d) (fikk error på det eg har jobbet og lagre på skolen; som sier at filen er ødelagt. so eg huske ikke hva mer eg skal fille ut etter 'Beng har lagt dette' osv.