Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Modeliranje gibanja

Pomoću apleta možete modelirati gibanje automobila. Uhvatite pojedinu točku pomoću miša , postavite ju na željenu vrijednost brzine. Tako dobivate v, t graf gibanja automobila. Nakon pokretanja animacije vidjet ćete gibanje automobila kojemu se brzina mijenja prema v, t grafu.