Škriatkovia v bažinách

V týchto štvorčekových bažinách žijú štyria silní škriatkovia : prvý dokáže pred sebou potlačiť aj nákladné auto. (Posunutie) druhý otočí aj strom v koreňoch. (Otáčanie) tretí stále trénuje hod čohokoľvek za akúkoľvek čiaru. (Osová súmernosť) štvrtý si prevráti ponad hlavu aj 4 vrecia zemiakov naraz. (Stredová súmernosť) Pomôžete im presunúť kamene do pravého spodného štvorca? Kliknutím na niektorý z nástrojov určíte, ktorého škriatka voláte na pomoc. Vpravo pri nástrojoch si prečítate, čo musíte označiť, aby nástroj vytvoril nový útvar. Prebytočné útvary môžete mazať kliknutím na nástroj výberu (šípka), následným označením útvaru a použitím klávesu DELETE. Vpravo na palete nástrojov je funkcia Späť aj Reset
vytvorila: Vargovčíková