Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Dominika DG

Studijní materiály: Mongeovo promítání Pirklová: Otáčení roviny: strany 23-25, zobrazení kružnice: strany 25 - 28 https://kma.fp.tul.cz/images/stories/vyuka/pirklova-prednasky/MONGEOVO_PROMITANI_2017.pdf Zobrazení kružnice v obecné rovině v Mongeově promítání (15 min): https://youtu.be/aFiN_sJNMWU Otočení bodu, krokovaná konstrukce: https://www.geogebra.org/m/yqewbjxx Slidy Šafařík: http://vyuka.safarikovi.org/mzlu/doc/tihlarikova_mongeovo_promitani.pdf Axonometrie: Základy axonometrie FS, prvních 7 stran: https://marian.fsik.cvut.cz/~kongo/download/skripta/axonometrie.pdf Základní princip pravoúhlé axonometrie (8 min), prostorová rozvaha nutná k pochopení zadání axonometrie: https://youtu.be/DaDLIu7NPU8 Zobrazení kružnice v půdorysně v pravoúhlé axonometrii, na začátku je otáčení (7 min): https://youtu.be/J5a7r4Rs6n0