Att finna en trigonometrisk funktion

Författare/skapare:
Mårten hultgren
Bestäm, utifrån grafen, värdena på A, B,C och D. Skriv sedan in funktionen på formen y = Acos(B(x+C)) + D i inmatningsfältet längst ned. Tänk på att du skall skriva punkt där vi i vanliga fall skriver komma. Om funktionen ej stämmer återställer du med återställningsverktyget uppe till höger. Testa sedan igen. Skriv sedan på formen y = Asin(B(x+C)) + D. Observera att vi arbetar i radianer och att du ej kommer kunna finna en funktion som stämmer exakt!