Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Gravitační problém 2 těles v 4D časoprostoru

Celkový gravitační potenciál těles je společně „sdílen“ tak, aby byla zajištěna symetrie pohybu (Zákon zachování hybnosti), v rámci 4D euklidovského časoprostoru:

Máme dva objekty v prostoru o energii (hmotnosti) E_0A a E_0B; o poloměrech r_A a r_B; ve vzájemné vzdálenosti l; které se začnou vlivem gravitace pohybovat směrem k sobě (respektive ke svému společnému barycentru). Více na www.time-theory.info