Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Pàgina 5: demostracions gràfiques

Observa les dues demostracions visuals del teorema de Pitàgores fetes amb l'ajuda de Geogebra per Manuel Sada. Fes lliscar el punt amb el ratolí. Després mira més avall què passa amb uns triangles, també fins lliscar el punt amb el ratolí. 5. Quina de les dues demostracions del teorema de Pitàgores veus més clara o t'ha agradat més? 6. Què creus que passa en les dues últimes construccions amb triangles?