Točke, pravci i ravnine u prostoru - provjera usvojenosti

Tema:
Ravnine

1. U kojem su međusobnom odnosu pravci: a) AB i GH b) BC i DH c) DE i FE Nacrtaj pravce na apletu, označi ih različitima bojama i unesi odgovor u prostoru za pisanje:

2. Na kvadru istakni pravce AB i EF te ravninu CDH - koristi se različitim bojama.

3. Koji su bridovi kvadra paralelni s ravninom ABC, označi bridove i ravninu različitim bojama na apletu i unesi odgovor u prostoru za pisanje.

4. U kojem su međusobnom odnosu ravnina ADH i pravci: a) AD b) CH c) AB? Označi pravce i ravninu različitim bojama na apletu i unesi odgovor u prostoru za pisanje.

5. Istakni pravce na kvadru AB i DC te ravninu BDH. U kakvom su odnosu pravci i ravnina? Označi pravce i ravninu različitim bojama na apletu i unesi odgovor u prostoru za pisanje.

6. Istakni na kvadru dvije ravnine različitim bojama koje su paralelne.

7. Istakni na kvadru dvije ravnine koje su okomite jedna na drugu različitim bojama.

8. Istakni na kvadru tri mimoilazna pravca različitim bojama.

9. Istakni na kvadru tri paralelna pravca različitim bojama.

10. Istakni na kvadru tri pravca različitim bojama, dva pravca su paralelna, a treći je mimoilazan.