Com representar dades?

Omplenat d'ampolles

Volem representar gràficament les dades que hem anat obtenint a la pràctica que hem fet al laboratori mentre hem omplert ampolles. Ens basem en l'activitat següent: Activitat de Gràfics d'emplenat d'ampolles Hem agafat un matràs aforat, un matràs Erlenmeyer i tres provetes de mides diferents. A partir de la proveta petita que tenim, hem anat posant una quantitat fixa d'aigua a cada un dels estris i hem anat apuntant la quantitat d'aigua en volum que hem posat i l'alçada que hem obtingut. Per exemple, agafant cada vegada en la proveta petita, hem obtingut a la proveta mitjana mesures de Si ara això ho posem amb punts a una gràfica, vol dir que hem de representar els punts i això ens donarà una gràfica del tipus següent:
Per poder representar els punts ho podeu fer dues maneres. Posant a sota de tot del programa on diu Entrada, els valors dels punts , o també ho podeu fer clicant a la icona Toolbar Image i clicant a sobre del punt, per això, en aquest cas, us caldrà fer zoom que podeu fer amb la rodeta del ratolí. També podeu clicar amb el botó dret a sobre del gràfic, us sortirà una finestra amb el títol La finestra gràfica i a on diu "Eix X:Eix Y", podeu canviar la proporció dels eixos, proveu diferents valors fins que us quedi com us interessa. Finalment, després d'haver creat els gràfics per cada ampolla o objecte que vam utilitzar, ens cal exportar-ho com una imatge, per poder afegir a un document de text. Per això, cliqueu a "Fitxer ---> Exporta --> Zona gràfica com a imatge (png, eps ...)". Escolliu fer-ho amb png i cliqueu a Desa.
Image