Monopol: cenová diskriminace 3. stupně

Tento graf vám umožní porozumět tomu, jak monopol může provádět cenovou diskriminaci 3. stupně a jaké to má důsledky pro spotřebitele.
Použití: Trh se skládá ze dvou tržních segmentů: dílčího trhu 1 a dílčího trhu 2. Tahátko D1 umožňuje měnit sklon (a tedy velikost) poptávky D1 na dílčím trhu 1. Zaškrtávací okénka umožňují zobrazit analýzu pro situaci s a bez cenové diskriminace. Co vyzkoušet: Měňtě poptávku na dílčím trhu 1 a sledujte, jak se mění zisk monopolu při cenové diskriminaci a bez ní. Obslouží monopol vždy oba tržní segmenty? Pokud ne, za jakých okolností? Jaký je vztah ceny bez cenové diskriminace a cen na dílčích trzích při cenové diskriminaci? Je cenová diskriminace výhodná pro monopol? Je výhodná pro jeho zákazníky? Pro které?