Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Derivace polynomů

Derivace jakožto lineární zobrazení v prostoru polynomů do stupně 3...
Body A_1 až A_4 určují "souřadnice" polynomu f, tj. polynomy f_1 až f_4 stupně 0 až 3 tak, že f=f_1+...+f_4.