Összefoglaló - ntávolság

Image
A témában meglehetős összevisszaságban jelentettünk meg anyagokat. Most rendszerezzük azokat abból a célból is, hogy ha valakinek kedve támadna ezt a témát gyerekekkel feldolgozni, akkor azt így is teheti.
  1. Két pont távolsága a koordinátageometriában
  2. Általánosítás (1): 3távolság 
  3. Általánosítás (2): ntávolság
  4. Az ntávolság tulajdonságai (Csak páros pozitív n-re értelmezzük az ntávolságot.)
  5. Nevezetes mértani helyek ntávolsággal ( nkör, nszakaszfelezőmerőleges, nellipszis, nhiperbola, nparabola, azon pontok mértani helye a síkban, melyeknek két adott ponttól mért ntávolságainak szorzata állandó, nApollóniusz)
  6. Nevezetes tételek megfelelőinek vizsgálata:

Pitagorasz-tétel Thalész tétel A háromszög mely belső pontjára igaz, hogy a csúcsoktól mért ntávolságainak összege minimális? Egyenlő nhosszú oldalakkal szemben egyenlő szögek vannak és viszont?

7. Geometriai transzformációk és az ntávolság

ntávolságtartó transzformációk 8. Egyéb az ntávolság és a távolság aránya