Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Eksistens af grænseværdi

Grænseværdier fra venstre og højre

De fleste funktioner du kommer til at stifte bekendskab med er kontinuerte, det vil sige sammenhængende (kan tegnes uden at man løfter blyanten). Der findes dog funktioner der ikke er kontinuerte. Eksemplet nedenfor viser eksempel på en ikke kontinuert funktion for . Grænseværdien afhænger af fra hvilken side man nærmer sig. Træk i et blå punkt og observer hvordan grænseværdien skrifter.

Eksempel: Ikke kontinuert funktion.

Definition: Eksistens af grænseværdi

Vi vil sige at en funktion f(x) har en grænseværdi hvis der gælder at Med andre ord hvis grænseværdien giver samme tal fra begge sider siger man at grænseværdien eksisterer

Øvelse

Hvilke udsagn er korrekt i forhold til eksemplet

Sæt kryds ved dit svar
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Tjek mine svar (3)