Tangram

Tangram to chińska gra znana od ok. 3000 lat. Jest to układanka, która składa się z siedmiu części: dwóch dużych trójkątów, jednego średniego trójkąta, dwóch małych trójkątów, jednego kwadratu i jednego równoległoboku. Cechą charakterystyczną tej układanki jest fakt, że z tych części można ułożyć kwadrat. Celem gry jest ułożenie figury według załączonego wzorca lub wedle własnej inwencji.
Może spróbujesz ułożyć kotka? Przytrzymując kursorem figurę możesz przesuwać dany element układanki. Przytrzymując wierzchołek możesz nim obracać.