§3.3 Rekenregels

BegripSymboolBerekening
ProductxVermenigvuldigen
Quotiënt:Delen
Verschil-Aftrekken
Som+Optellen
Ezelsbruggetje: Hoe komen wij van de onvoldoendes af?
StapBegripSymbool
1.Haakje(....)
2.Kwadraten en Wortels
3.Vermenigvuldigen en Delenx :
4.Optellen en Aftrekken+ -