ม.3 พื้นฐานตรีโกณ

Tekijä:
WeMaths
เปลี่ยนแปลงค่า - คลิ๊กเลือกว่าสนใจดูค่าฟังก์ชันตรีโกณมุมใด สังเกตุ - นิยามค่าฟังชันของมุมยังคงเดิม - ค่าฟังชันของมุมที่ต่างกัน จะให้ค่าที่ต่างกัน