Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

gelijkstelling

Voor stelsels waarbij je de twee vergelijkingen vlot kunt herschrijven als x = a . y + b of y = a . x + b kan je de gelijkstellingsmethode gebruiken:
  • Schrijf beide vergelijkingen in de vorm x = a . y + b of y = a . x + b
  • Stel de rechterleden gelijk aan elkaar en los de bekomen vergelijking op.
  • Vul de bekomen oplossing in in een van vergelijkingen van het stelsel en bereken ook de tweede onbekende
  • Noteer de oplossing