eigenvectors

Topic:
Vectors

Ιδιοτιμές ενός πίνακα Α

Δώστε κίνηση στο σημείο Β ώστε το διάνυσμα u να περιστραφεί γύρω από τον μοναδιαίο κύκλο και παρατηρήστε αντίστοιχα τη μεταβολή του Αu . Τι τροχιά σχηματίζει; Τι συμβαίνει όταν τα διανύσματα u και Au έχουν ίδια διεύθυνση;