Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Superposition

Nedenstående animation skal illustrere superpositionen af 2 Gauss-pulser. Der er følgende farvekoder Rød farve er knyttet til den ene Gauss kurve Blå farve er knyttet til den anden Gauss kurve Sort farve en knyttet til superpositionen af de to Gauss kurver For hver af Gauss-kurverne kan følgende varieres A: Amplituden af pulsen v: Hastigheden hvormed Gauss kurven bevæger sig : Startpunktet for pulsen