Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

D9. La simetria de translació

La simetria de translació dels frisos Una simetria de translació és la que fa coincidir un objecte amb la seua transformació. Els frisos estan formats per moltes imatges repetides i tenen molts vectors de translació, però tots són múltiples d’un vector no nul. 1r. Activeu la ferramenta "Mou" Toolbar Image i arrossega els punts fins que el fris i la seua imatge coincideixen. Heu de trobar el vector més petit no nul. Si trobeu el vector més petit no nul tindreu 10 punts de forma automàtica. Les dues fletxes semicirculars situades en la part superior dreta de la finestra gràfica permeten reinicialitzar l’activitat. [color=#000000]Si trobeu el vector més petit no nul tindreu 10 punts de forma automàtica.