Centar upisane kružnice trougla

Centar upisane kružnice trougla

Simetrale sva tri ugla seke se u jednoj tački. Upisana kružnica trougla jeste kružnica koja dodiruje sve tri stranice trougla. Tačka u kojoj se seku simetrale uglova trougla na jednakom je rastojanju od stranica trougla, pa je to centar upisane kružnice trougla (S). Duž čiji je jedan kraj centar upisane kružnice, a drugi podnožje normale iz te tačke na stranicu trougla, jeste poluprečnik upisane kružnice trougla.

Centar upisane kružnice trougla (S)