Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Granát

Kosočtverečný dvanástictěn (rombický dodekaedr, honeycomb) vytváří teselaci prostoru. Kosočtverečný dvanáctistěn je duální ke kuboktaedru (krychloktaedru), Archimedovskému tělesu. Můžeme jej sestrojit, tak, že propojíme středy všech jeho stěn. Krystalizuje v něm granát, viz Tvary krystalů.

Postup konstrukce

Nejprve sestrojíme krychli o hraně 4 Toolbar Image. Nad každou stěnou vytvoříme pravidelný čtyřboký jehlan s výškou 2 Toolbar Image.