Дефинција парности функције

    Дефинција : Произвољна функција је-парна ако је симетрична у односу на y-осу. Непарна ако је симетрична у односу на координатни почетак

парна функција

непарна функција

ни парна ни непарна функција