Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

herdefiniëren van de opgave

toevalsgetallen herberekenen

Het commando UpdateConstructiie() herberekent alle toevalsgetallen en herschudt de lijsten die je definieerde met het commando Schudden(). Dit commando kan je als een script in een actieknop plaatsen.
  • Selecteer de knop Toolbar Image Actieknop invoegen en klik in het tekenvenster.
  • Geef de knop een titel bv. nieuwe opgave.
  • Typ in het tekstveld als GeoGebra Script het commando UpdateConstructie().
Image

Som van twee toevalsgetallen

Dit eerste applet toont de som van twee toevalsgetallen in een dynamische tekst en een actieknop met een script dat de toevalsgetallen telkens herberekent. Kijk hoe het werkt en volg het stappenplan om het zelf op te bouwen.

Constructiestappen

1Typ volgende commando's in het invoerveld en creëer de getallen a en b: a = ToevalsgetalTussen(1,10) b = ToevalsgetalTussen(1,10)
2Toolbar ImageSelecteer de knop Tekst en typ de dynamische tekst a + b, waarbij je a en b selecteert in de lijst met objecten.
3Toolbar ImageSelecteer de knop Actieknop invoegen. Geef de knop als titel nieuwe opgave en typ als script UpdateConstructie().

Probeer het zelf...