Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

"Kúpszeletek" - euklideszi geometria(18.)

A címben szereplő idézőjelnek az az oka, hogy a tárgyalandó ponthalmazok csak az Euklideszi geometriában rendelkeznek azzal a tulajdonsággal, hogy végtelen kúpfelület és egy sík metszésvonalai. A következő görbéket vizsgájuk: Parabola: azon pontok mértani helye a síkban, melyek egy adott egyenestől és egy rá nem illeszkedő ponttól egyenlő távolságra vannak. (A parabola a közoktatás matematikájában elő-előkerül: függvénytan, koordinátageometria, analitikus geometria.) Ellipszis: azon pontok mértani helye a síkban, melyeknek két adott ponttól mért távolságainak összege állandó. Hiperbola: azon pontok halmaza a síkban, melyeknek két adott ponttól mért távolságaik különbségének abszolút értéke állandó. (Az utóbbi két fogalom csak emeltebb szintű matematikaoktatásban kerül elő.) Az Euklideszi geometria GeoGebrás modelljében ezeknek a görbéknek modellezésére külön gombok, eljárások találhatók: Parabola: Toolbar Image Ellipszis: Toolbar Image Hiperbola: Toolbar Image (Érdemes kipróbálni!) Az ellipszis és a hiperbola közös euklideszi szerkesztését az alábbi applet segítségével (is) megismerkedhetjük.