Postotni račun

U svakodnevnom životu susrećemo se s postocima: kod sniženja i povećanja cijena, poreza, izračuna plaće, kamata i kredita, statističkih obračuna, itd. Kod postotnog računa javljaju se sljedeće veličine: S osnovna vrijednost - broj od kojeg se obračunava postotak, p postotak - broj jedinica koji se uzima od 100 jedinica neke veličine ( ), P postotni iznos - broj koji se dobije kada se od osnovne veličine odredi dio naznačen danim postotkom. Osnovnu formulu koja povezuje ove veličine možemo pisati u obliku razmjera: S : 100 = P : p

Primjer 1.

Ako je za hladni bife potrebno 10 kg ispečenog mesa, koliko treba uzeti svježeg, ako je termički kalo 20%? Znači, tijekom pečenja količina mesa se smanji za 20%, odnosno nakon pečenja imamo 80% početne količine. p=80 S : 100 = P : p P=10 S : 100 = 10 : 80 S= ? /:80 S = 12.5 Treba uzeti 12.5 kg svježeg mesa. Možemo riješiti zadatak na drugi način (pomoću pravila trojnog):
Image
x : 10 = 100 : 80 x = 12.5 Potrebno je uzeti 10.5 kg svježeg mesa.
Postotni račun iznad i ispod 100 Ako je poznata uvećana osnovna vrijednost, oznaka (S + P), ili umanjena osnovna vrijednost, oznaka (S - P), koristimo formule: S : 100 = (S + P) : (100 + p) S : 100 = (S - P) : (100 - p)

Primjer 2.

Nakon odbitka 5% kasa-skonta (popusta) račun iznosi 2470 kn. Koliki je bio račun bez popusta? Rješenje pomoću pravila trojnog:
Image
x : 2470 = 100 : 95 x = 2600 Račun je iznosio 2600 kn. Primjenom formula: S : 100 = (S - P) : (100 - p) S - P=2470 S : 100 = 2470 : 95 p=5 S= ? S= 2600 Račun je iznosio 2600 kn.