Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Gràfica de la funció de proporcionalitat inversa

Autor:
Eliana

El gràfic d'una funció de proporcionalitat inversa s'anomena HIPÈRBOLA. Mou els punts lliscants i observa com canvia la gràfica.

ACTIVITATS

Sitúa els punts lliscants b=0 i c=0. Mou el punt lliscant k i contesta: a) Com canvia la gràfica en augmentar o disminuir k? b) Quina diferència hi ha si k és positiu o negatiu? En quin quadrants es situa la gràfica en cada cas? Ara deixa el punt lliscant b=0 i una valor de k que no sigui 0. Mou el punt lliscant c, observa i contesta: a) Com canvia la gràfica en augmentar o disminuir c? b) I si mous ara el punt lliscant k què passa? Deixa el punt lliscant c=0. Mou el punt lliscant b, observa i contesta: a) Com canvia la gràfica en augmentar o disminuir b? b) I si mous el punt lliscant k què passa? Finalment, creus que donada la fòrmula de la funció podríem dibuixar la gràfica aproximadament? I donada la gràfica trobar la fórmula?