Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Unija i presjek skupova

Zadatak

Vennovim dijagramom prikaži skupove: A={-1,3,5,7} B={4,5,7,11,7} C={-5,-3,-1,0}

Unija i presjek

Kardinalni broj