รูปสามเหลี่ยมคล้าย 2

รูปสามเหลี่ยมสองรูปมีด้านที่สมนัยกันเป็นสัดส่วนกัน รูปสามเหลี่ยมคู่นั้นจะมีมุมที่อยู่ตรงข้ามด้านที่สมนัยกัน เท่ากันมุมต่อมุม

สื่อการสอนชิ้นนี้จัดทำโดยนางสาวชฎาพร วิวรชัย รหัสนักศึกษา6013106032 เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การจัดการเรียนรู้วิชาเรขาคณิตMAED322 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562