Lineární funkce 1

Prohlédněte si řešení příkladu 1 ze strany 18, učebnice [2]. Porovnejte se svým řešením z hodiny a všimněte si toho, co s grafy funkcí dělají koeficienty k a q (pozorujte sklon přímky a průsečík s osou y).
A kdo došel až sem, je lineárními funkcemi jistě zaujat a vytvoří proto dobrovolně domácí úkol. Ten spočívá v jednoduché akci - pomocí Geogebry vyřešte příklad č. 2 ze strany 19. V hodině potom cvičení provedeme tužkou na papír (resp. křídou na tabuli). Štika jistá! Úkol je samozřejmě jakýmkoliv způsobem potřeba dopravit ke mně.