Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Opgave 29

Stappenplan

1. Oriënteer en exploreer: Kijk goed naar de opgave. Welke informatie heb ik gekregen? Welke eigenschappen vallen op? Welke informatie zou ik eenvoudig kunnen uitrekenen? Maak evt. een schets. 2. Maak een plan: Waar moet je naartoe? Welke kloof is er tussen gegeven en doel? Kan je het opdelen in deelproblemen? Welk meetkundig 'gereedschap' heb ik hiervoor nodig? 3. Voer je plan uit: Werk netjes en gestructureerd en ga tijdens het uitwerken na welke technieken (gereedschap) je gebruikt (monitor). 4. Evalueer: Controleer je antwoord. Beantwoord je de vraag? Is het antwoord realistisch? Waar zat de moeilijkheid bij dit probleem? Wat zou je de volgende keer anders doen? Kom je er niet uit? Gebruik dan onderstaande hints in de gegeven volgorde. Probeer zo min mogelijk hints te gebruiken.