Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Objem krychle

Jednotkou objemu je malá žlutá kostička. Spočítej, z kolika kostiček postavíš modrou krychli.
Černým posuvníkem zobrazuj vrstvy (podlaží) stavby. Modrým posuvníkem změníš velikost krychle.

Příklad 1

Objem krychle o délce hrany 3 jednotky je

Zde označte odpověď
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
Check my answer (3)

Příklad 2

Objem krychle o délce hrany 10 jednotek je

Zde označte odpověď
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
Check my answer (3)

Příklad 3

Vzoreček pro objem V krychle o hraně délky a

Zde označte odpověď
 • A
 • B
 • C
 • D
Check my answer (3)

Příklad 4

Na stavbu musíš použít přesně 64 kostiček. Jak velikou krychli postavíš?

Zde označte odpověď
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
Check my answer (3)

Příklad 5

Příklad 5

Z kolika kostiček je poskládaná stavba na obrázku?

Zde označte odpověď
 • A
 • B
 • C
 • D
Check my answer (3)

Příklad 6

Příklad 6

Z kolika kostiček je poskládaná stavba na obrázku?

Zde označte odpověď
 • A
 • B
 • C
 • D
Check my answer (3)

Příklad 7

Příklad 7

Z krychle o délce hrany a = 4 cm je část odříznuta. Řez je veden středy hran. Určete objem zeleného tělesa.

Zde označte odpověď
 • A
 • B
 • C
 • D
Check my answer (3)

Příklad 8

Příklad 8

Z krychle o délce hrany a = 4 cm je část odříznuta. Řez je veden středy hran. Určete objem modrého tělesa.

Zde označte odpověď
 • A
 • B
 • C
 • D
Check my answer (3)