Mecanisme del rellotge de 24h

El rellotge està format per un circuit electrònic amb un cristall de quars que oscil·la a 32768 Hz, que és dividit 15 vegades entre 2 fins arribar a 1 Hz, i mitjançant un electroimant es gira l’engranatge motriu de 8 dents a una velocitat de mitja volta per cada segon (1/2 rps). Aquest 1r engranatge connecta amb un 2n engranatge de 48 dents conferint-li una velocitat de -1/12 rps. Aquest 2n engranatge és solidari amb un 3r engranatge de 12 dents que connecta amb el 4t engranatge que controla l’agulla SECUNDÀRIA amb 60 dents, conferint-li una velocitat de 1/60 rps. Aquest 4t engranatge és solidari amb un 5é engranatge de 8 dents que connecta amb el 6é engranatge  de 64 dents, conferint-li una velocitat de -1/480 rps. Aquest 6é engranatge és solidari amb un 7é engranatge de 8 dents que connecta amb el 8é engranatge que controla l’agulla MINUTERA amb 60 dents, conferint-li una velocitat de 1/3600 rps. Aquest 8é engranatge és solidari amb un 9é engranatge de 15 dents que connecta amb el 10é engranatge  de 45 dents, conferint-li una velocitat de -1/10800 rps. Aquest 10é engranatge és solidari amb un 11é engranatge de 8 dents que connecta amb el 12é engranatge que controla l’agulla HORÀRIA amb 64 dents, conferint-li una velocitat de 1/86400 rps. Ara raoneu aquestes preguntes i en altres pensades per vosaltres. En aquest rellotge, quant tarda la secundària en donar una volta? I la minutera? I l’horària? Quants dents necessitaria l’engranatge de la secundària si connectara directament amb el 1r engranatge de 8 dents? Els 4 últims engranatges de 15, 45, 8 i 64 dents controlen l’agulla horària, hi ha altres combinacions d’engranatges per aconseguir la mateixa velocitat?