Equacions lineals amb parèntesis (solució entera)

Sabeu resoldre equacions lineals amb parèntesis?

Aquestes equacions us posaran a prova... Instruccions:
  • Clicant el botó Corregir podreu comprovar les vostres respostes (feu-ho només quan acabeu la fitxa).
  • Clicant el botó Hacer otro generareu una nova fitxa.
  • Cada resposta correcta val 2,5 punts i les incorrectes no resten.
  • Podeu fer tantes fitxes com vulgueu que sempre conservareu la puntuació més alta.