Rast i pad linearne funkcije

Linearna funkcija - vježba 1

Pokrenite sljedeći GeoGebra aplet. Mijenjajte vrijednosti klizača, promatrajte položaj funkcije te pokušajte točno odgovoriti unutar GeoGebra apleta. Zatim odgovorite na pitanja ispod apleta i provjerite točnost odgovora.

Pitanje 1.

Broj zadan klizačem k određuje

Uključite sve točne odgovore

Pitanje 2.

Utječe li broj zadan klizačem l na rast i pad funkcije? Odgovori s DA ili NE.

Pitanje 3.

Za koju vrijednost koeficijenta smjera je linearna funkcija konstanta? Upiši samo brojčanu vrijednost koristeći matematički unos.