Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Parabola bat irudikatzen pausoz-pauso

Egilea:
Marga
Parabola bat irudikatzeko lau pauso egingo ditugu: 1-Erpina atera 2-Simetria-ardatza 3-Ardatzekiko ebakidura-puntuak 4-Puntu gehiago
a) Irristagailuak erabiliz aukeratu parabola bat eta bere adierazpen aljebraikoa idatzi. Orain parabola horren grafikoa pausoz-pauso koadernoan egingo dugu: 1-Erpina atera: (-b/2a, ) Erpinaren x atera x = -b/2a eginez eta gero y koordenatua ateratzeko parabolaren formulan x ordezkatu. 2-Simetria ardatza : x = -b/2a 3-Ardatzekiko-ebakidura puntuak: X-rekiko (x,0) y = 0 eta x ateratzeko parabolaren formulan ordezkatu Y-rekiko (0.y) x= 0 eta y ateratzeko parabolaren formulan ordezkatu 4-Grafikoan adierazi aurreko puntuak eta simetri-ardatza Parabola zehaztasun gehiagorekin irudikatzeko inguruko puntu gehiago hartuko ditugu. x-ri balio batzuk eman eta parabolaren formulan ordezkatuz y atera b) GeoGebrako aplikazioak lagunduko zaitu egiten duzuna zuzentzen eta egiten duzun hori zelan islatzen den grafikoan ikusten. c)Irristagailua mugituz hainbat parabolekin prozesu bera egin ahal duzu.