Sætning om grænseværdier

Sætning: Regneregler for grænseværdier

Lad f(x) og g(x) være funktioner hvor der gælder at og eksisterer. Da gælder at a) b) c) d)

Illustration af udsagnet af den første sætning:

Sætning a) udtrykker at hvis man kender grænseværdien for to funktioner til en x-værdi så vil grænseværdien for summen af funktionerne være summen af grænseværdierne. På Illustrationen nedenfor ses til venstre to funktioner f(x) og g(x), på højre side ses (f+g)(x)

Træk det blå punkt

Spørgsmål til figuren

Funktionerne f(x) og g(x) er ikke defineret for x=2, men grænseværdien eksisterer. Marker de korrekte udsagn

Sæt kryds ved dit svar