Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Sinusregel: oef 2

Driehoek ABC is rechthoekig in A

Druk sin B en sin C uit als functie van de rechthoekszijden. Gebruik de grootte van hoek A om sin A te berekenen. Bepaal sin A, sin B en sin C.

Vul in en bereken ,en Wat stel je vast?

In dit voorbeeld was de driehoek rechthoekig. We bekijken een tweede voorbeeld waarbij de driehoek niet meer rechthoekig is.