C6. La ferramenta “Arc de circumferència donats tres punts”

Dibuixeu l’arc de ferradura L’arc de ferradura o arc ultrapassat supera a una semicircumferència. Heu de distingir entre el centre de l’arc i el centre de la línia d’arrancada. 1r. Activeu la ferramenta "Arc de circumferència donats tres punts"Toolbar Image. 2n. Cliqueu en el començament de l’arc situat en l’extrem esquerre de l’arc del mig. Serà el punt "A". 3r. Cliqueu en la part superior de l’arc del mig. Serà el punt "B". 4t. Cliqueu en el final de l’arc situat en la dreta de l’arc del mig. Serà el punt "C". 5é. Activeu la ferramenta "Punt mitjà o centre" Toolbar Image i cliqueu els punts "A" i "C". Serà el punt "D", el centre de la línia d’arrancada de l’arc. 6é. Cliqueu l’arc "c" i obtindreu el punt "E" que és el centre de l’arc. 7é. Activeu la ferramenta "Punt"Toolbar Image i cliqueu l’arc "c". Obtindreu el punt "F" damunt de l’arc. 8é. Activeu la ferramenta "Semirecta" Toolbar Image i cliqueu els punts "D" i "F". 9é. Activeu la ferramenta "Mou" Toolbar Image i anomeneu "s" a la semirecta. Animeu el punt F i observareu con els taulell segueixen la direcció de la semirecta. Les dues fletxes semicirculars situades en la part superior dreta de la finestra gràfica permeten reinicialitzar l’activitat. Si l’activitat està correcta tindreu 10 punts de forma automàtica.