Zentralizazio eta desbideratze-neurriak

Zabalera izeneko irristailua erabili zutabeen zabalera aldatzeko eta barra-diagrama eta histogramaren artean aukeratzeko. Puntu urdinak gora eta behera mugituz aldagaiaren balioen/klase-marken (xi/yi) maiztasun absolutuak (fi) alda ditzakegu. Ohartu maiztasunen balioak aldatzerakoan, eskuinaldean dagoen kalkulu-orriaren leihoan maiztasunen eta zenbait kalkuluren balioak aldatzen direla. Dagozkien kontrol-laukien bidez laginaren tamaina, maiztasun metatuak, maiztasun erlatiboak, batezbestekoa, mediana, Q1 eta Q3 puntuak, moda, ibilbidea, desbideratze tipikoa, batezbesteko desbideratzea eta aldakortasun-koefizientearen balioak eta beraien adierazpen grafikoak agertarazi/ezkuta ditzakegu.