Camp elèctric creat per dues càrregues puntuals

Aquest applet us permet visualitzar i calcular el camp elèctric resultant creat per dues càrregues puntuals. Arrossegueu els punts A, B i C per obtenir diferents distribucions. Per ajustar el valors numèrics, podeu utilitzar els controls lliscants o editar Objetos libres fent-hi doble-clic.