Paralelograms

Pārbaudi, vai paralelogramā var ievilkt un ap paralelogramu var apvilkt riņķa līniju!

Atzīmē patiesos apgalvojumus!

Tick your answer here