פעילות חקר על קטע אמצעים במרובע

הוראות

1. צרו בתכנת גיאוגברה מרובע כלשהו. (ע"י יצירת מצולע) 2. צרו מרובע שמחבר את אמצעי הצלעות. 3. איזה מרובע קיבלתם (אתם יכולים להיעזר ע"י העברת ישרים על צלעות מרובע זה). 4. באיזה תנאי מרובע זה יהיה מלבן ? 5. איזה מרובעים אפשר לקבל ? 6. מהו היחס בין שטחי שני המרובעים? האם הוא נשמר ? או שמשתנה ? 7. בנו מרובע אחר אשר הקדקודים של המרובע בפנים יהיו אמצעי הצלעות שלו ? 8. מה הקשר בין השטח של המרובע החדש לעומת המרובע הראשון