Izrada novog Geogebra e-udžbenika

Otvaranje uređivača za uređivanje GeoGebra e-udžbenika

 1. Prijavite se : prijavite se u vaš GeoGebra profil. Napomena: Ako nemate GeoGebra račun, morate se registrirati: Registracija.
 2. Kliknite na + NOVO i odaberite opciju Izradite e-udžbenik kako bi otvorili Uređivanje e-udžbenika.

Izrada naslovnice

Na naslovnici možete dodati osnovne informacije i ključne riječi vašeg GeoGebra e-udžbenika. Napomena: Ključne riječi e-udžbenika će pomoći ostalim korisnicima GeoGebre prilikom pretraživanja materijala.
 1. Naslov: Unesite naslov vašeg GeoGebra udžbenika u Naslov .
 2. Jezik: U Jezik odaberite na kojem jeziku će biti vaš GeoGebra e-udžbenika.
 3. Opis: Možete dodati opis vašeg GeoGebra e-udžbenika u Opis vašeg GeoGebra e-udžbenika, kako bi ostali korisnici mogli vidjeti o kojem se materijalu radi .
 4. Ciljana skupina (Godine): Odredite dob korisnika kojima je namijenjen vaš e-udžbenik.
 5. Oznake: Dodajte Oznake (ključne riječi) koje će pomoći pronalasku vašeg e-udžbenika.
 6. Vidljivost: Odlučite o Vidljivosti vašeg e-udžbenika i odredite koji će korisnici moći pristupiti vašem e-udžbeniku. Možete odlučiti između sljedećih mogućnosti:
  • Javno: Ostali korisnici mogu pronaći i pristupiti vašem e-udžbeniku.
  • Dijeljeno poveznicom: Samo korisnici koji imaju poveznicu mogu vidjeti vaš e-udžbenik. Neće se pojaviti u rezultatima pretrage.
  • Privatno: Ostali korisnici ne mogu vidjeti vaš e-udžbenik. Neće se pojaviti u rezultatima pretrage.
Kada ste završili s unosom informacija i vašem e-udžbeniku, kliknite Spremi i počnite dodavati sadržaj. U bilo kojem trenutku možete urediti podatke na Naslovnici u uređivaču e-udžbenika. Napomena: Ovaj e-udžbenik je dan na korištenje pod licencom Creative Commons: Dijeli pod istim uvjetima.Naslov (opcionalno)
  Na naslovnici možete dodati osnovne informacije i ključne riječi vašeg GeoGebra e-udžbenika. Napomena: Ključne riječi e-udžbenika će pomoći ostalim korisnicima GeoGebre prilikom pretraživanja materijala.
  1. Naslov: Unesite naslov vašeg GeoGebra udžbenika u Naslov .
  2. Jezik: U Jezik odaberite na kojem jeziku će biti vaš GeoGebra e-udžbenika.
  3. Opis: Možete dodati opis vašeg GeoGebra e-udžbenika u Opis vašeg GeoGebra e-udžbenika, kako bi ostali korisnici mogli vidjeti o kojem se materijalu radi .
  4. Ciljana skupina (Godine): Odredite dob korisnika kojima je namijenjen vaš e-udžbenik.
  5. Oznake: Dodajte Oznake (ključne riječi) koje će pomoći pronalasku vašeg e-udžbenika.
  6. Vidljivost: Odlučite o Vidljivosti vašeg e-udžbenika i odredite koji će korisnici moći pristupiti vašem e-udžbeniku. Možete odlučiti između sljedećih mogućnosti:
   • Javno: Ostali korisnici mogu pronaći i pristupiti vašem e-udžbeniku.
   • Dijeljeno poveznicom: Samo korisnici koji imaju poveznicu mogu vidjeti vaš e-udžbenik. Neće se pojaviti u rezultatima pretrage.
   • Privatno: Ostali korisnici ne mogu vidjeti vaš e-udžbenik. Neće se pojaviti u rezultatima pretrage.
  Kada ste završili s unosom informacija i vašem e-udžbeniku, kliknite Spremi i počnite dodavati sadržaj. U bilo kojem trenutku možete urediti podatke na Naslovnici u uređivaču e-udžbenika. Napomena: Ovaj e-udžbenik je dan na korištenje pod licencom Creative Commons: Dijeli pod istim uvjetima.Naslov (opcionalno)
   Na naslovnici možete dodati osnovne informacije i ključne riječi vašeg GeoGebra e-udžbenika. Napomena: Ključne riječi e-udžbenika će pomoći ostalim korisnicima GeoGebre prilikom pretraživanja materijala.
   1. Naslov: Unesite naslov vašeg GeoGebra udžbenika u Naslov .
   2. Jezik: U Jezik odaberite na kojem jeziku će biti vaš GeoGebra e-udžbenika.
   3. Opis: Možete dodati opis vašeg GeoGebra e-udžbenika u Opis vašeg GeoGebra e-udžbenika, kako bi ostali korisnici mogli vidjeti o kojem se materijalu radi .
   4. Ciljana skupina (Godine): Odredite dob korisnika kojima je namijenjen vaš e-udžbenik.
   5. Oznake: Dodajte Oznake (ključne riječi) koje će pomoći pronalasku vašeg e-udžbenika.
   6. Vidljivost: Odlučite o Vidljivosti vašeg e-udžbenika i odredite koji će korisnici moći pristupiti vašem e-udžbeniku. Možete odlučiti između sljedećih mogućnosti:
    • Javno: Ostali korisnici mogu pronaći i pristupiti vašem e-udžbeniku.
    • Dijeljeno poveznicom: Samo korisnici koji imaju poveznicu mogu vidjeti vaš e-udžbenik. Neće se pojaviti u rezultatima pretrage.
    • Privatno: Ostali korisnici ne mogu vidjeti vaš e-udžbenik. Neće se pojaviti u rezultatima pretrage.
   Kada ste završili s unosom informacija i vašem e-udžbeniku, kliknite Spremi i počnite dodavati sadržaj. U bilo kojem trenutku možete urediti podatke na Naslovnici u uređivaču e-udžbenika. Napomena: Ovaj e-udžbenik je dan na korištenje pod licencom Creative Commons: Dijeli pod istim uvjetima.

   Dodavanje sadržaja u e-udžbenik

   Dodavanje sadržaja u e-udžbenik
   Nakon spremanja naslovnice, uređivanje e-udžbenika automatski otvara karticu Sadržaj. Sada možete:
   • dodati postojeće radne listove
   • izraditi nove radne listove
   • napraviti e-udžbenik umetanjem poglavlja
   Dodavanje poglavlja: Stvorite osnovnu strukturu vašeg GeoGebra e-udžbenika izradom različitih poglavlja. Možete izabrati između sljedećih mogućnosti: Novo poglavlje: Odredite Naziv i ako želite opis poglavlja u dijaloškom okviru. Kada ste gotovi kliknite Spremi . Postojeće poglavlje: Možete ili kopirati neka poglavlja iz vaših već postojećih e-udžbenika ili tražiti javne GeoGebra e-udžbenike drugih korisnika iz kojih bi umetnuli poglavlja u vaš novi e-udžbenik.
   1. U dijaloškom okviru tražite e-udžbenik iz kojeg želite kopirati poglavlje.
   2. Nakon što ste pronašli udžbenik, kliknite na Sadržaj kako bi vidjeli popis poglavlja.
   3. Odaberite poglavlje koje želite kopirati u vaš e-udžbenik.
   4. Kliknite na Unos kako bi dodali odabrana poglavlja u vaš novi GeoGebra e-udžbenik.
   Napomena:
   • Sva poglavlja dodana u vaš e-udžbenik su prikazana u pregledu poglavlja.
   • Možete urediti naziv i/ili opis poglavlja bilo kada pomoću ikone Uredi koja se nalazi pored naziva poglavlja.
   • Možete mijenjati poredak poglavlja koristeći drag and drop.
   • Možete obrisati poglavlje iz vašeg e-udžbenika pomoću ikone Obriši icon koja se nalazi pored naziva poglavlja.
   Dodavanje radnog lista Sljedeći korak je dodavanje materijala iz GeoGebrine baze materijala u vaš e-udžbenik. Odaberite poglavlje koje želite dodati vašim materijalima, kliknite na Dodavanje radnog lista i odaberite jednu od sljedećih mogućnosti: Novi radni list: Izradite novi Dinamički radni list koristeći online Uređivanje radnog lista. Možete dodati Tekst, GeoGebra aplete, videa, slike, zadaće i ostalo u dinamički radni list i dodati opis u Postavkama radnog lista. Napomena: Vaš radni list se neće pojaviti u pregledu Radnih listova u e-udžbeniku. Uvijek možete urediti naziv i/iliopis radnog lista pomoću ikone za uređivanje Uređivanje koja se nalazi pored naziva radnog lista. Postojeći radni list: Pretražite vaše ili javne materijale. Odlučite koji radni list će te dodati u GeoGebra e-udžbenik i kliknite na  Dodavanje Materijala na desnoj strani naziva materijala. Napomena:
   • Svi materijali koje ste dodali u poglavlje prikazuju se u pregledu Radnih listova za određeno poglavlje.
   • Uvijek možete urediti radni list iz vašeg Geogebra e-udžbenika koristeći ikonu Uređivanje.
   • Možete promijeniti poredak radnih listova unutar poglavlja ili premjestiti radne listove u neko drugo poglavlje koristeći "povuci i ispusti" (drag and drop).
   • Možete obrisati radni list iz e-udžbenika koristeći ikonu  Izbrisati koja se nalazi pored naziva materijala.
   Prikaz knjige Možete pregledati vaš GeoGebra e-udžbenik. Napomena: Koristeći ikonu Uređivanje u zaglavlju možete otići u Uređivanje e-udžbenika i napraviti promijene u e-udžbeniku.